Real Invest

Kariéra

Na tomto mieste máte možnosť sledovať ponuku voľných pracovných miest. Svoje životopisy posielajte spolu s Vašou fotografiou na náš kontaktný e-mail.

obrazok

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.

Od júna 2010 do júna 2011 bude spoločnosť LL real invest, s.r.o. realizovať projekt s názvom Hotel Mikado, Nitra - vytvorenie pracovných miest a vyškolenie zamestnancov. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia "Priestor na Vašu príležitosť".

Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja spoločnosti prostredníctvom vytvorenia a dlhodobého udržania pracovných miest a vyškolenia zamestnancov novej prevádzky. Cieľovou skupinou projektu sú súčasní aj budúci zamestnanci spoločnosti LL real invest, s.r.o., ktorí si zvýšia svoju kvalifikáciu prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu "Vyškolenie zamestnancov spoločnosti". Plánované vzdelávanie v rámci aktivity:

  • komunikácia so zákazníkmi
  • riešenie konfliktov a stresových situácií
  • profesionálny recepčný/á
  • školenie barmanov
  • školenie chyžných
  • hotelový manažment
  • marketing životného štýlu
  • ekonomické školenie
  • psychológia predaja
  • HACCP

KlimakMikado HotelDom Seniorov