Real Invest

Developerské projekty

Prostredníctvom svojej webovej stránky bude postupne zverejňovať ako zrealizované projekty, tak i pripravované
developerské projekty.

obrazok

Budova Klimak

Spoločnosť Klimak sa zaoberá projektovaním, dodávkou, montážou a servisom vzduchotechniky a klimatizačných zariadení. Poslaním spoločnosti KLIMAK je zabezpečenie komfortného prostredia budov, ktoré sa stáva štandardnou požiadavkou pri projekcii, výstavbe a prevádzke moderných budov. Výstavba budovy v roku 2006, v tom istom roku odovzdaná do užívania firme Klimak.

Otvoriť web stránku

Budova firmy Klimak

Výstavba hotela Mikado****

Objekt sa nachádza na Hollého ulici 11 v Nitre. Výstavba sa práve realizuje. Tento projekt je realizovaný za podpory Európskej Únie, MH SR – odbor riadenia pre sektorový operačný program, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, 3.1 – Podpora podnikateľnských aktivít v cestovnom ruchu - pri výstavbe hotela a MPSVR SR – Sekcia riadenia ESF v rámci projektu Hotel Mikado, Nitra – vytvorenie pracovných miest a vyškolenie zamestnancov, Prioritná os 1 – Podpora rastu zamestnanosti – pri vytváraní nových pracovných príležitostí a ich zaškolovania.

Otvoriť web stránku Oznam o projekte 1 Oznam o projekte 2

Vizualizácia hotela Mikado

Dom Seniorov

Naša developerská spoločnosť zabezpečuje výstavbu domu sociálnych služieb Dom Seniorov, Krčméryho ul., časť Kalvária, Nitra. Dom seniorov poskytuje bývanie penziónového typu so samostatnými obytnými bunkami. Zároveň sa tu nachádza 10 bezbariérových bytov prístupných samostatnými vstupmi z exteriéru. Výstavba sa práve realizuje.

Pozrieť projekt v .PDF

Vizualizácia Domu Seniorov

KlimakMikado HotelDom Seniorov